Wywiady, opinie

Z każdym absolwentem AFO przeprowadzamy rozmowę, w której zawarta jest historia powstania pracy dyplomowej.